XA5392G_Ice Feather Over Fit T

649,000₫
Màu sắc:

Mô tả

160만 고객님의
스마트한 퍼포먼스 메이트

아이스페더
오버핏 티셔츠

레깅스와 찰떡궁합,
완벽한 기장감

Y존과 힙을 커버하는 완벽한 기장감으로
부담감은 줄이고 편안함을 극대화 시켰어요.

나이트쉐도우

나이트쉐도우

오버핏 스타일의
드롭숄더

어깨선을 내리고 소매기장을 길게만들어
다양한 동작에도 불편함이 없도록 했어요.

실버라일락

실버라일락

콜로니얼블루

콜로니얼블루

미네랄민트

미네랄민트

바나나푸딩

바나나푸딩

테라코타

테라코타

튤립핑크

튤립핑크

문빔베이지

문빔베이지

코코넛밀크

코코넛밀크

블랙

블랙

FABRIC INFO

아이스페더는 뛰어난
체열 보존력을 보여줘요.

운동 후 발생하는 열과 땀은 방출하고
외부의 냉기는 차단해주어 뛰어난 체열 보존력을
보여줍니다.
야외에서, 실내에서, 사계절 내내
아이스페더와 쾌적한 퍼포먼스를 함께하세요.

UV 차단 기능

유해 자외선을 차단하는 기능으로 강렬한 햇빛으로부터 피부를 보호해줍니다.

 

산뜻한 착용감

우수한 흡한속건 기능으로 운동 시 땀을 빠르게 건조해 쾌적함과 청량감을 유지해줍니다.

 

소프트 터치

0.7 데니아 급의 얇은 원사로 직조하여 구김없는 소프트한 터치를 강조했습니다.

 

비침 최소화

빛을 차단하는 원사로 빛의 투과를 줄여주고 반짝이지 않는 자연광택으로 비침 방지 기능이 뛰어납니다.

 

뛰어난 체열 보존력

열기를 방출하고 냉기를 하단하는 기능성 소재로 체온을 안정적으로 유지해줍니다.

DESIGN POINT

상체 체형을 커버해 주는
오버핏 드롭숄더

팔꿈치 위까지 떨어지는 기장으로
팔을 많이 사용하는 운동에도 부담 없어요.
상체 군살을 커버해 주는 오버핏으로
평소 상체 노출이 부담스러웠던 분들도
걱정 없이 착용할 수 있어요.

Y존과 힙을 가려주는
최적의 기장감

평소 레깅스만 단독으로 입기 부담스러우셨다면
아이스페더 오버핏 티셔츠와 함께 해보세요.
부담없는 레깅스 스타일링을 완성해 줄 거예요.

어떤 하의에도 잘 어울리는
다채로운 컬러감

레깅스부터 팬츠까지, 어떤 아이템과도
코디가 가능한 10가지 컬러로 구성했어요.

젝시믹스의
아이덴티티를 표현해 주는
로고 라벨 포인트

왼쪽 옆선에 젝시믹스 로고 라벨을 부착하여
액티브한 브랜드 아이덴티티를 드러내줘요.

 

 

COLOR CHOICE

   

   

 

 

size / cm

SIZE

FREE

Vai A

57

Ngực B

57.5

Viền áo C

55.5

Cánh tay D

19

Tổng chiều dài E

68 /71

 

Đơn vị: cm
※ Có thể có sai số khoảng 1 ~ 2cm tùy thuộc vào phương pháp đo và vị trí.

 

Thông tin sản phẩm

Màu: Black, Moonbeam, Moonbeamta, Strict Strict Touch, Blue Light, Lilac
Kích thước: Free
Chất liệu sản phẩm: 92% polyester, 8% polyurethane
Sản xuất tại: Hàn Quốc
Nhà sản xuất: Brand X Corporation
Ngày sản xuất: 2022.05
AS yêu cầu: 1661-2811
Đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn: 1 năm kể từ ngày nhận sản phẩm

Sản phẩm liên quan

 XA1131N Sparky Crop Top  XA1131N Sparky Crop Top
499,000₫
 XA1137N_Flash T-Shirt  XA1137N_Flash T-Shirt
799,000₫
 XA5204T_Reflective Fresh T-Shirt  XA5204T_Reflective Fresh T-Shirt
699,000₫
 XA5298T_Ice Feather Comfort T-Shirt  XA5298T_Ice Feather Comfort T-Shirt
499,000₫
 XA5306F_Áo thun Waffen Patch dáng rộng  XA5306F_Áo thun Waffen Patch dáng rộng
649,000₫
 XA5392G_Ice Feather Over Fit T
 XA5392G_Ice Feather Over Fit T
 XA5392G_Ice Feather Over Fit T
 XA5392G_Ice Feather Over Fit T
 XA5392G_Ice Feather Over Fit T
 XA5392G_Ice Feather Over Fit T
 XA5392G_Ice Feather Over Fit T
 XA5392G_Ice Feather Over Fit T
 XA5392G_Ice Feather Over Fit T
 XA5392G_Ice Feather Over Fit T
 XA5392G_Ice Feather Over Fit T