XA5320F_Embroidered Lettering Over-Fit T-Shirts

699,000₫
Màu sắc:
Kích thước:

Mô tả

size info

size / cm

SIZE

FREE

Vai A63.5
Ngực B65
Viền dưới C56
Tay áo D50.5
Tổng chiều dài E72 / 73.5


 

 

 

 XA5320F_Embroidered Lettering Over-Fit T-Shirts
 XA5320F_Embroidered Lettering Over-Fit T-Shirts
 XA5320F_Embroidered Lettering Over-Fit T-Shirts
 XA5320F_Embroidered Lettering Over-Fit T-Shirts
 XA5320F_Embroidered Lettering Over-Fit T-Shirts