XT2156F_Base Tech Long Sleeve

699,000₫
Màu sắc:
Kích thước:

Mô tả

액티브 웨어의
새로운 기준

베이스 테크
롱슬리브

몸을 안정적으로
지지해주는
베이스 레이어

내 몸에 딱! 맞게 밀착되는 운동복을 입으면
근육의 움직임을 정확하게 볼 수 있을 뿐 아니라
근육을 지지해주어 운동 수행력을 높일 수 있어요.

블랙

블랙

풀업라이트그레이

풀업라이트그레이

풀업그레이

풀업그레이

풀업레드

풀업레드

풀업그린

풀업그린

FABRIC INFO

섬유 표면에 미세한 통로를 통해
땀을 빠르게 흡수하고 배출하는
기능성 원사 에어로쿨로 제작되었습니다.

클로버 잎 모양의 단면이 일반적인 원형
단면 섬유보다 피부에 닿는 면적이 넓어
땀흡수가 빠르고, 촉감이 부드러워
베이스 레이어로 입기 적합하고, 체온 조절 기능이 있어
언제나 쾌적하게 착용할 수 있습니다.

뛰어난 흡한속건

우수한 흡한속건 기능으로 쾌적함과 청량감을 유지해줍니다.

 

체온조절

열기를 빠르게 방출하여 효과적으로 체온을 유지해줍니다.

 

부드러운 터치감

머리카락 굵기의 20분의 1의 얇은 원사로 촉감이 부드럽습니다.

 

악취예방

땀을 빠르게 흡수, 건조하여 땀으로 인한 악취를 예방해 줍니다

DESIGN POINT

움직임을 가볍게
서포트해주는
컴프레션 웨어

가볍고 신축성이 뛰어난 스트레치 원단을 사용하여
근육을 지지해주는 컴프레션 웨어로 착용이 가능하고,
피부에 밀착하는 핏으로 제작해 운동 시
신체의 움직임을 보다 선명하게 관찰할 수 있어요.

운동에 최적화된
래글런 라인

다양한 상체 동작을 수행하는 데 방해가 되지 않는
최적의 래글런 라인으로 설계했어요.
딱 맞게 밀착되어 팔 근육을 더욱 돋보이게 해줘요.

건강한 체형을
연출해주는 절개선

백라인에서부터 유려한 곡선으로 내려가는
유선형 절개 라인으로 더욱 슬림하고
건강한 체형을 연출해줍니다.

불편함을 최소화한
오드람프 봉제

몸에 바로 닿는 옷일수록 불편함은 없어야 하죠.
어깨와 사이드 절개 라인에 오드람프 봉제 방식을
적용하여 퍼포먼스 시 시접에 의한 쓸림과 눌림을
최소화했습니다.

젝시믹스 맨즈 로고

젝시믹스 로고와 맨즈 엠블럼이
강인한 브랜드 아이덴티티를 완성해줍니다.

레이어로 입기 좋은
에센셜 아이템

청량한 원단과 피부에 밀착하는 슬림핏으로
베이스 레이어로 입기 좋은 아이템입니다.

BASE TECH SERIES

BASE TECH
SLEEVELESS

편안한 움직임을 도와주는
베이스 테크 슬리브리스

BASE TECH
SHORT SLEEVE

베이직한 스타일로 편하게 입는
베이스 테크 숏슬리브

BASE TECH
LONG SLEEVE

체온 손실을 덜어주는
베이스 테크 롱슬리브

SUPPORT GUIDE

SLIM

 

REGULAR

 

LOOSE

 

OVER

 

 

SIZE

M

L

XL

XXL

Ngực A41.54446.549
Viền áo dưới B3941.54446.5
Tay áo C72.574.257677.75
Tổng chiều dài D6667.56970.5

Đơn vị: cm
※ Có thể có sai số khoảng 1 ~ 2cm tùy thuộc vào phương pháp đo và vị trí.

Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Black, pull-up red, pull-up gray, pull-up green, pull-up light gray
Kích thước: M, L, XL, 2XL
Chất liệu sản phẩm: 92% polyester, 8% polyurethane
Sản xuất tại: Hàn Quốc
Nhà sản xuất: Brand X Corporation
Ngày sản xuất: 2022. 02
AS yêu cầu: 1661-2811
Đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn: 1 năm kể từ ngày nhận sản phẩm

Sản phẩm liên quan

 GT2211G_đèn flash chải áo  GT2211G_đèn flash chải áo
2,470,000₫
 WT2182G_Multi Protection Sleeveless  WT2182G_Multi Protection Sleeveless
799,000₫
 XT0105T(sẵn)_Runing Players Short Sleeve  XT0105T(sẵn)_Runing Players Short Sleeve
650,000₫
 XT0105T_Runing Players Short Sleeve  XT0105T_Runing Players Short Sleeve
650,000₫
 XT2103F_Comfort Running Short Sleeve  XT2103F_Comfort Running Short Sleeve
649,000₫
 XT2156F_Base Tech Long Sleeve
 XT2156F_Base Tech Long Sleeve
 XT2156F_Base Tech Long Sleeve
 XT2156F_Base Tech Long Sleeve
 XT2156F_Base Tech Long Sleeve