XGFSK08H4 _ Duck down padded skirt light pink

0₫
Màu sắc:
Kích thước:
Vật liệu:

Mô tả

 

필드에서뿐만 아니라 일상에서도
고기능 스타일리시 골프웨어 젝시믹스 골프

덕다운 패딩 스커트

필드 위에서 더욱 빛을 발하는 포근함 & 스타일리시함
무엇 하나 놓치지 않은 필드 최적화 패딩 스커트!

라이트핑크

XEXYMIX
GOLF

DESIGN POINT

보온성은 물론, 스타일까지 GET!
믹스 배치 디자인

스커트 상단은 덕 다운 패딩, 하단은 면 혼방 소재를 믹스 배치하여
유니크한 디자인이 돋보이며, 스타일은 물론 보온성도 높여줘요.

누구나 부담 없이 입어요!
여유로운 A라인 실루엣

밑단으로 갈수록 넓어지는 A라인 핏으로 체형 커버가 뛰어나며,
필드 위는 물론 일상에서도 편안하게 입을 수 있어요.

이너 쇼츠가 있어 안심!
파워풀한 스윙도 자유롭게-

스커트 안쪽에 이너 쇼츠가 내장된 투인원 스타일로
스윙 동작이나 카트 착석 시 노출 부담을 줄여줘요.

깔끔한 아웃핏을 연출해 주는
사이드 숨김 지퍼

사이드 절개선을 따라 숨김 지퍼를 삽입하여
깔끔하게 여밀 수 있으며, 입고 벗기 간편해요.

편안한 착용감을 선사하는
허리 부분 밴딩 디테일

허리 라인 뒤쪽에만 탄탄한 립 밴드를 적용하여
들뜸 없이 편안하고 안정적인 착용감을 선사해요.

필드에서 활용도 만.점.
벨트 고리 & D링 디테일

허리 라인에 벨트 고리와 D링이 있어 벨트 연출은 물론,
필드에서 필요한 다양한 소지품을 걸 수 있어요.

필드 위 수납성을 높여주는
사이드 & 힙 포켓 디테일

양쪽 사이드 포켓과 힙 포켓을 더해 실용성을 높이고,
젝시믹스 골프웨어만의 스포티 & 캐주얼 무드를 더했어요.

젝시믹스 골프의 아이덴티티를
보여주는 XXMX 로고 포인트

좌측 포켓 아래 젝시믹스 골프 XXMX 로고를 넣어
브랜드의 아이덴티티를 깔끔하게 보여줬어요.

FABRIC INFO

한겨울 추위에도 걱정 없어요,
필드 위 퍼포먼스를 따뜻하게!

스커트 상단은 솜털 80%, 깃털 20% 비율의
덕 다운 충전재를 사용하여 가벼우면서도 보온성이 우수하며,
하단 부분은 부드러운 면 혼방 소재에 방풍 안감을 더해
추위 걱정 없는 따뜻하고 편안한 착용감을 선사해 줘요.

쭉쭉 늘어나는 스트레치 안감,
신축성 좋은 이너 쇼츠

이너 쇼츠에 신축성이 뛰어난 스트레치 소재를 사용하여
일상 및 필드 활동 시 다양한 움직임을 편안하게 서포트해 줘요.

FRONT

BACK

 • Model Size :
  Height : 171cm
  Weight : 49kg
  Top : S(44)
  Bottom : S-M (27)
  Fitting Size : S

 •  
 • Model Size :
  Height : 168cm
  Weight : 46kg
  Top : XS(70A)
  Bottom : XS(21)
  Fitting Size : S

※ 젝시믹스에서 판매하는 모든 제품과 이미지는 저작권법, 디자인보호법등 지식재산 관계법령에 따라 보호받고 있습니다.
모든 제품과 이미지의 지식재산권은 당사에 있으며, 무단으로 도용할 경우 관계법령에 따라 처벌을 받을 수 있습니다.

※ 젝시믹스는 상품포장의 모든 과정을 CCTV로 촬영하고 있습니다.
상품누락건으로 인한 재배송 요구 시 해당 배송 건에 대한 상품포장 과정을 CCTV 확인하여 재배송 여부를 판가름하고 있습니다.

SIZEEo AViền BChiều dài C

XS(44)

29.559.537 / 39

S(44~55)

326238.5 / 40.5

M(55~66)

34.564.540 / 42

L(66~77)

376741.5 / 43.5
 
SIZEViền quần lót AĐộ dài quần lót BTổng chiều dài C

XS(44)

19.51929.5

S(44~55)

20.2519.831

M(55~66)

2120.632.5

L(66~77)

21.7521.434

 

 

Đơn vị: cm

 

Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Pink, Black
Kích thước: XS, S, M, L
Chất liệu sản phẩm: Vải bên ngoài: 100% nylon / Phối màu (viền): 57% cotton, 43% polyester / Lớp lót: 100% lông vịt (80% lông tơ, 20% lông vũ)
Nước sản xuất: Hàn Quốc
Nhà sản xuất: Brand X Corporation
Ngày sản xuất: 2023.10
Yêu cầu AS: 1661-2811
Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng: 1 năm kể từ ngày nhận sản phẩm

 XGFSK08H4 _ Duck down padded skirt light pink
 XGFSK08H4 _ Duck down padded skirt light pink
 XGFSK08H4 _ Duck down padded skirt light pink
 XGFSK08H4 _ Duck down padded skirt light pink