XGFSH02H3 _ A-line culotte shorts green

Hết hàng
0₫

Mô tả

상세정보
   

필드에서뿐만 아니라 일상에서도
고기능 스타일리시 골프웨어 젝시믹스 골프

A라인 큐롯 쇼츠

원 턱 주름으로 라운딩 시 더욱 빛나는 아웃핏,
큐롯 디자인으로 편안함까지 겸비한 필드 룩 완성!

그린

XEXYMIX
GOLF

DESIGN POINT

“과감한 스윙 동작도 문제 없어요.”
안정적인 큐롯 쇼츠 스타일

활동성이 뛰어난 큐롯 쇼츠 스타일로
편안한 착용감과 스타일리시한 아웃핏을 모두 갖췄어요.

누구나 부담 없이 입어요!
여유로운 A라인 실루엣

밑단으로 갈수록 넓어지는 A라인 핏에 부담 없는 기장으로 편안하며,
프런트에 원 턱 주름을 잡아 유니크한 포인트를 더했어요.

이너 쇼츠가 있어 안심!
파워풀한 스윙도 자유롭게-

쇼츠 안쪽에 이너 쇼츠가 내장된 투인원 스타일로
스윙 동작이나 카트 착석 시 노출 부담을 줄여줘요.

깔끔한 아웃핏을 연출해 주는
사이드 숨김 지퍼

사이드 절개선을 따라 숨김 지퍼를 삽입하여
깔끔하게 여밀 수 있으며, 입고 벗기 간편해요.

편안한 착용감에 스타일까지!
허리 라인 로고 밴드 디테일

허리 라인 뒤쪽에 탄탄한 자카드 로고 밴드를 적용하여
들뜸 없이 편안한 착용감을 선사하며, 깔끔한 포인트를 더해줘요.

필드에서 활용도 만.점.
벨트 고리 & D링 디테일

허리 라인에 벨트 고리와 D링이 있어 벨트 연출은 물론,
필드에서 필요한 다양한 소지품을 걸 수 있어요.

필드 위 수납성을 높여주는
프런트 & 힙 포켓 디테일

프런트 양쪽 큼직한 아웃 포켓과 힙 포켓을 더해 실용성을 높이고,
젝시믹스 골프웨어만의 스포티 & 캐주얼 무드를 더했어요.

젝시믹스 골프의 아이덴티티를
보여주는 XXMX 로고 포인트

좌측 포켓 위에 XXMX 로고 자수를 넣어
브랜드의 아이덴티티를 깔끔하게 보여줬어요.

FABRIC INFO

뛰어난 신축성은 기본,
필드 위 퍼포먼스를 편안하게!

쭉쭉 늘어나는 신축성이 우수한 소재로
가동 범위가 큰 스윙 동작도 편안하게 수행할 수 있어요.

FRONT

BACK

 • SIAN

  Model Size :
  Height : 171cm
  Weight : 49kg
  Top : S(44)
  Bottom : S-M (27)
  Fitting Size : S

 •  
 • HAEUN

  Model Size :
  Height : 170cm
  Weight : 54kg
  Top : S(80B)
  Bottom : S(26)
  Fitting Size : S

 •  
 • LERA

  Model Size :
  Height : 168cm
  Weight : 46kg
  Top : XS(70A)
  Bottom : XS(21)
  Fitting Size : S

※ 젝시믹스에서 판매하는 모든 제품과 이미지는 저작권법, 디자인보호법등 지식재산 관계법령에 따라 보호받고 있습니다.
모든 제품과 이미지의 지식재산권은 당사에 있으며, 무단으로 도용할 경우 관계법령에 따라 처벌을 받을 수 있습니다.

※ 젝시믹스는 상품포장의 모든 과정을 CCTV로 촬영하고 있습니다.
상품누락건으로 인한 재배송 요구 시 해당 배송 건에 대한 상품포장 과정을 CCTV 확인하여 재배송 여부를 판가름하고 있습니다.

size / cm

SIZE

XS(44)

S(44~55)

M(55~66)

L(66~77)

Eo                   A29.53234.537
Hông               B4547.55052.5
Đùi                   C3435.2536.537.75
Chiều dài         D33 / 39.534 / 40.735 / 41.936 / 43.1
Đùi                    E34.535.753738.25
Tổng chiều dài F37.53940.542

Đơn vị: cm

 

Thông tin sản phẩm:
Màu sắc :green, white, black
Kích thước: XS, S, M, L
Chất liệu sản phẩm: Vải bên ngoài: 61% polyester, 35% rayon, 4% polyurethane
Nước sản xuất: Hàn Quốc
Nhà sản xuất: Brand X Corporation
Ngày sản xuất: 2023.10
Yêu cầu AS: 1661-2811
Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng: 1 năm kể từ ngày nhận sản phẩm

 XGFSH02H3 _ A-line culotte shorts green
 XGFSH02H3 _ A-line culotte shorts green
 XGFSH02H3 _ A-line culotte shorts green
 XGFSH02H3 _ A-line culotte shorts green