XEB210I_ Tất dài tới đầu gối dáng cơ bản

249,000₫
Màu sắc:
Kích thước:

Mô tả

SIZE INFO

SIZEPhần cổ chân APhần bàn chânBĐộ dầy bàn chânC

free

36189
Đơn vị: cm
Do tính chất của sản phẩm, có thể xảy ra sai số từ 1-2 cm. (Tất cao quá gối, phạm vi lỗi vớ cao đến gối: 2-3cm)
 
 
Thông tin sản phẩm
Màu: Black, Crush Red, Milky Mustard, Bare Brown, Tough Green, Indigo Blue
Kích thước: Miễn phí
Chất liệu sản phẩm: 75% cotton, 25% polyurethane
Sản xuất tại: Hàn Quốc
Nhà sản xuất: Brand X Corporation
Ngày sản xuất: 2021.12
AS yêu cầu: 1661-2811
Đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn: 1 năm kể từ ngày nhận sản phẩm
 
 
 
 

 

Sản phẩm liên quan

 XEB210I_ Tất dài tới đầu gối dáng cơ bản
 XEB210I_ Tất dài tới đầu gối dáng cơ bản
 XEB210I_ Tất dài tới đầu gối dáng cơ bản
 XEB210I_ Tất dài tới đầu gối dáng cơ bản
 XEB210I_ Tất dài tới đầu gối dáng cơ bản
 XEB210I_ Tất dài tới đầu gối dáng cơ bản
 XEB210I_ Tất dài tới đầu gối dáng cơ bản
 XEB210I_ Tất dài tới đầu gối dáng cơ bản
 XEB210I_ Tất dài tới đầu gối dáng cơ bản
 XEB210I_ Tất dài tới đầu gối dáng cơ bản
 XEB210I_ Tất dài tới đầu gối dáng cơ bản