XE3402G_mũ len jacquard

699,000₫
Màu sắc:
Kích thước:

Mô tả

 

DESIGN COMMENT

젝시믹스 레터링 로고를 올오버로 배치한
유니크한 디자인의 자카드 비니예요.

도톰하고 부드러운 아크릴 100% 원사를 사용해
가볍게 쓸 수 있고, 착용 시 보온성을 높여줘요.

머리둘레에 맞게 잘 늘어나
두상에 둥글게 밀착되는 핏으로
편안한 착용감을 선사해줘요.

베이직한 미디 기장으로, 접는 분량에 따라
비니 길이를 조절해 착용할 수 있어요.

기존 비니와 다르게 앞면, 뒷면 2절 절개로 디자인해
레터링 로고가 사선으로 이어지도록
세심한 디테일까지 신경 쓴 비니예요.

전체적으로 들어간 젝시믹스 자카드 로고가
브랜드의 아이덴티티를 포인트 있게 보여줘요.

기본 컬러인 블랙, 멜란지그레이부터
비비드한 색감의 살사레드, 가든그린 포인트 컬러까지
4가지 다양한 컬러 라인업으로 만나보세요.
 

 • SONG MIN

  Model Size :
  Height : 165cm
  Weight : 47kg
  Top : S(75C)
  Bottom : S(26)
  Fitting Size : F

 •  
 • SOO HYUN

  Model Size :
  Height : 168cm
  Weight : 45kg
  Top : S(75A)
  Bottom : S(23)
  Fitting Size : F

 가든그린

 살사레드

 멜란지그레이

 블랙

SIZE INFO

 Rộng ADài B

FREE

2317 (phần gấp 7)
Đơn vị: cm
 
 
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Black, Melange Grey, Salsa Red, Garden Green
Kích thước: Free
Chất liệu sản phẩm: 100% acrylic
Nước sản xuất: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Brand X Corporation
Ngày sản xuất: 2022.11
Yêu cầu AS: 1661-2811
Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng: 1 năm kể từ ngày nhận sản phẩm
 XE3402G_mũ len jacquard
 XE3402G_mũ len jacquard
 XE3402G_mũ len jacquard
 XE3402G_mũ len jacquard
 XE3402G_mũ len jacquard
 XE3402G_mũ len jacquard
 XE3402G_mũ len jacquard
 XE3402G_mũ len jacquard