XP9191F_Intention Hard Fluffy Napping Leggings

799,000₫
Màu sắc:
Kích thước:

Mô tả

슬림한 핏, 따뜻한 보온,
보드라운 착용감까지!

젤라 인텐션
하드플러피 기모레깅스

등산과 캠핑,
다양한 야외 운동까지!

문밖을 나서면서 시작되는 모든 퍼포먼스,
이젠 한겨울에도 주저하지 마세요!
더욱 두꺼워진 기모로
내 몸을 따뜻하게 지켜주는
젤라 인텐션 기모 레깅스가 있으니까요!

블랙

블랙

어느 것 하나
놓치지 않는
강력한 기모레깅스

업그레이드된 보송보송한 기모가
쿠션감을 만들어줘
더욱 포근하고 아늑한 착용감을
느낄 수 있어요.

초코라떼

초코라떼

샤크 그레이

샤크 그레이

차이브 카키

차이브 카키

애쉬 네이비

애쉬 네이비

로즈탄

로즈탄

소울 와인

소울 와인

FABRIC INFO

 

강력한
보온성을 보여주는
기모 안감

레깅스 원단을 곱게 긁어 구현한 탄력 있는 강한 기모 안감
착용 시 체온을 더욱 따뜻하게 유지해 주고, 외부의 찬 공기를 막아줘요.
또 보드라운 기모의 촉감이 피부 자극을 덜어줘요.

아기 옷처럼 부드러운
코튼 라이크 원단

섬유를 밀도 높게 직조한 원단이
면과 흡사한 구조를 띠고 있어 착용 시
부드럽게 몸을 감싸줘요.
피부 친화적인 소재와 약산성 원단으로
피부 자극없이 입을 수 있어요.

두툼한 기모 원단이지만
신축성은 강력해요!

일반 기모 레깅스보다 두께감 있는 원단이지만
리커버리 기능이 뛰어난 강력 스판 원사를 블렌딩하여
답답함 없이 편안하게 입을 수 있어요.

일상 자극에도 견디는
튼튼한 내구성

레깅스는 다양한 자극에 노출되기 쉬운 옷이에요.
젤라는 코튼처럼 부드러운 텍스처를 가진 동시에
쉽게 옷이 망가지지 않는 강력한 내구성을 지녔어요.

운동복은
땀에 강해야 하니까!

젤라는 뛰어난 흡한속건 기능은 물론
인체에서 배출되는 땀에 의한 변색, 또는 이염 내구성이 높아
땀을 많이 흘리는 스포츠 후에도 원단 손상이 적어요.

DESIGN POINT

하이라이즈핏으로
내 몸을 빈틈없이
잡아주는 보정력

기모 레깅스가 보정력이 뛰어날 수 있냐고요? 물론이죠!
젤라 인텐션 하드플러피는 가능해요!
허리선 위로 올라오는 하이라이즈핏
탄탄한 원단의 직조 방식으로 허리와 복부의 군살을
매끄럽고 탄탄하게 정리해줘요.

힙은 올려주고
허벅지는 잡아주고
감쪽같은 바디쉐이핑

스판사의 장력을 한층 강화하여 더욱 탄탄한 신축성에
섬세한 입체 패턴
을 더해 업그레이드된 바디 쉐이핑 기능을
경험할 수 있어요.

편안한 착용을 위한
허리 봉제 디테일

복부에 닿는 부분은 무봉제로, 허리에 닿는 부분은
절개선 처리
를 해서 복부 압박은 덜어주고
허리 말림 현상은 줄여주어 불편함 없이 입을 수 있어요.

젝시믹스의
아이덴티티를 담은
시그니처 심볼

오른쪽 허벅지 측면에 위치한 젝시믹스 심볼이
젝시믹스의 아이덴티티를 간결하게 표현했어요.

피부처럼 밀착!
봉제선 최소화

앞 중심과 사이드 봉제선을 삭제하여 Y존을 커버해 주고
봉제선에 쓸리거나 눌리지 않고 편안하게 착용할 수 있어요.
피부처럼 밀착하는 착용감을 경험해보세요.

절개선으로 완성하는
자연스러운 체형보정

힙라인의 절개선을 V라인으로 잡아 자연스러운 힙 리프팅 효과를 보여주고,
프론트의 U라인 절개선으로 더욱 긴 다리를 연출해 줘요.

SUPPORT GUIDE

 
 

 

 

 

 

size / cm

SIZE

S(44~55)

M(55~66)

L(66~77)

XL(77~88)

Eo A24262830
Mông B35373941
Cổ chân C8.599.59.5
Đũng quần D2424.825.626.4
Tổng chiều dài E81.583.385.185.9
 

Đơn vị: cm
※ Có thể có sai số khoảng 1 ~ 2cm tùy thuộc vào phương pháp đo và vị trí.

Sản phẩm liên quan

-16%
 XP9169F _ Gella Intention Leggings  XP9169F _ Gella Intention Leggings
799,000₫ 949,000₫
-20%
 XP9202G_Black Label Signature life 9 Leggings  XP9202G_Black Label Signature life 9 Leggings
999,000₫ 1,249,000₫
-29%
 XWFTP08H3 Melting Touch Relaxation Bootcut Pants 9/4 - Black  XWFTP08H3 Melting Touch Relaxation Bootcut Pants 9/4 - Black
1,099,000₫ 1,549,000₫
-26%
 Quần XWFTP04H3 Smoke banding harem pants_ dark slate  Quần XWFTP04H3 Smoke banding harem pants_ dark slate
1,249,000₫ 1,699,000₫
-26%
 Quần XWFTP04H3 Smoke banding harem pants _gray peach  Quần XWFTP04H3 Smoke banding harem pants _gray peach
1,249,000₫ 1,699,000₫
 XP9191F_Intention Hard Fluffy Napping Leggings
 XP9191F_Intention Hard Fluffy Napping Leggings
 XP9191F_Intention Hard Fluffy Napping Leggings
 XP9191F_Intention Hard Fluffy Napping Leggings
 XP9191F_Intention Hard Fluffy Napping Leggings
 XP9191F_Intention Hard Fluffy Napping Leggings
 XP9191F_Intention Hard Fluffy Napping Leggings
 XP9191F_Intention Hard Fluffy Napping Leggings
 XP9191F_Intention Hard Fluffy Napping Leggings
 XP9191F_Intention Hard Fluffy Napping Leggings
 XP9191F_Intention Hard Fluffy Napping Leggings
 XP9191F_Intention Hard Fluffy Napping Leggings
 XP9191F_Intention Hard Fluffy Napping Leggings
 XP9191F_Intention Hard Fluffy Napping Leggings
 XP9191F_Intention Hard Fluffy Napping Leggings