XP9157T(có sẵn)_Black Label Signature 360N Leggings

-35% 849,000₫ 1,299,000₫
Màu sắc:
Kích thước:

Mô tả
 

COLOR CHOICE

   

   

   

   

   

   

 

size info

size / cm

SIZE

S

M

L

XL

2XL

3XL

Eo A2426283032.535
Mông B333537394143.5
Gấu quần C8.599.59.59.59.5
Đũng quần D22.523.5242526.426.4
Chiều dài E7980.882.683.484.984.9

Đơn vị: cm

 XP9157T(có sẵn)_Black Label Signature 360N Leggings
 XP9157T(có sẵn)_Black Label Signature 360N Leggings
 XP9157T(có sẵn)_Black Label Signature 360N Leggings
 XP9157T(có sẵn)_Black Label Signature 360N Leggings
 XP9157T(có sẵn)_Black Label Signature 360N Leggings
 XP9157T(có sẵn)_Black Label Signature 360N Leggings
 XP9157T(có sẵn)_Black Label Signature 360N Leggings
 XP9157T(có sẵn)_Black Label Signature 360N Leggings
 XP9157T(có sẵn)_Black Label Signature 360N Leggings
 XP9157T(có sẵn)_Black Label Signature 360N Leggings
 XP9157T(có sẵn)_Black Label Signature 360N Leggings
 XP9157T(có sẵn)_Black Label Signature 360N Leggings
 XP9157T(có sẵn)_Black Label Signature 360N Leggings
 XP9157T(có sẵn)_Black Label Signature 360N Leggings
 XP9157T(có sẵn)_Black Label Signature 360N Leggings
 XP9157T(có sẵn)_Black Label Signature 360N Leggings
 XP9157T(có sẵn)_Black Label Signature 360N Leggings
 XP9157T(có sẵn)_Black Label Signature 360N Leggings
 XP9157T(có sẵn)_Black Label Signature 360N Leggings
 XP9157T(có sẵn)_Black Label Signature 360N Leggings
 XP9157T(có sẵn)_Black Label Signature 360N Leggings
 XP9157T(có sẵn)_Black Label Signature 360N Leggings
 XP9157T(có sẵn)_Black Label Signature 360N Leggings
 XP9157T(có sẵn)_Black Label Signature 360N Leggings