XE2202G_túi đeo chéo hobo

1,399,000₫
Màu sắc:

Mô tả

                 

 블랙

 크림아이보리

 

※ 젝시믹스에서 판매하는 모든 제품과 이미지는 저작권법, 디자인보호법등 지식재산 관계법령에 따라 보호받고 있습니다.
모든 제품과 이미지의 지식재산권은 당사에 있으며, 무단으로 도용할 경우 관계법령에 따라 처벌을 받을 수 있습니다.

※ 젝시믹스는 상품포장의 모든 과정을 CCTV로 촬영하고 있습니다.
상품누락건으로 인한 재배송 요구 시 해당 배송 건에 대한 상품포장 과정을 CCTV 확인하여 재배송 여부를 판가름하고 있습니다.

 

SIZE INFO

Ngang ADọc BRộng CQuai đeo DNặng
4322.5960 (최대 100)273 g
 
Đơn vị: cm
 
 
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Đen, Kem Ngà
Kích thước: Free
Chất Liệu Sản Phẩm: Bên Ngoài - 100% Nylon / Lớp Lót - 100% Polyester / Lưới - 100% Polyester
Nước sản xuất: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Brand X Corporation
Ngày sản xuất: 2022.11
Yêu cầu AS: 1661-2811
Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng: 1 năm kể từ ngày nhận sản phẩm
 XE2202G_túi đeo chéo hobo
 XE2202G_túi đeo chéo hobo
 XE2202G_túi đeo chéo hobo
 XE2202G_túi đeo chéo hobo