XA5434G_áo thun cắt bóng

849,000₫
Màu sắc:
Kích thước:

Mô tả

 

COLOR CHOICE

  
  

클릭(터치) 하시면 동일 디자인의 다른 색상의 상품을 보실 수 있습니다.

DESIGN COMMENT

어디든 매치하기 쉬운 라운드넥의
벌룬 크롭 티셔츠예요.

이너로 활용하기 좋은 가벼운 두께감의
면, 폴리에스터 혼방 소재로
간절기에 입기 좋고 편안한 착용감을 선사해요.

소맷단에 밴드를 삽입해
볼륨감이 살아 있는 벌룬핏 소매가 연출되며,
어깨선도 드롭 숄더 라인으로 떨어져
체형 커버에 용이한 디자인이에요.

짧지 않은 크롭 기장에 전체적으로 루즈한 핏으로
레깅스, 조거팬츠 어디에나 부담스럽지 않게 착용할 수 있어요.

좌측 소매의 로고 자수와 우측 사이드 포인트 라벨이
젝시믹스의 아이덴티티를 포인트 있게 보여줘요.

베이직&포인트 색감의 6가지 컬러로 구성되어
다양한 코디로 즐길 수 있어요.
 

 • SONG MIN

  Model Size :
  Height : 165cm
  Weight : 47kg
  Top : S(75C)
  Bottom : S(26)
  Fitting Size : F

   

※ 젝시믹스에서 판매하는 모든 제품과 이미지는 저작권법, 디자인보호법등 지식재산 관계법령에 따라 보호받고 있습니다.
모든 제품과 이미지의 지식재산권은 당사에 있으며, 무단으로 도용할 경우 관계법령에 따라 처벌을 받을 수 있습니다.

※ 젝시믹스는 상품포장의 모든 과정을 CCTV로 촬영하고 있습니다.
상품누락건으로 인한 재배송 요구 시 해당 배송 건에 대한 상품포장 과정을 CCTV 확인하여 재배송 여부를 판가름하고 있습니다.

size info

size / cm

SIZE

FREE

Vai A60
Ngực B69
Viền dưới C65
Tay áo D52
Chiều dài E45.5
 
 
Thông tin sản phẩm
Màu sắc: Royal Purple, Horizon Blue, Acid Lime, Cafe au lait, Cream, Black
Kích thước: Free
Chất liệu sản phẩm: 68% cotton, 27% polyester, 5% polyurethane
Nước sản xuất: Hàn Quốc
Nhà sản xuất: Brand X Corporation
Ngày sản xuất: 2022.10
Yêu cầu AS: 1661-2811
Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng: 1 năm kể từ ngày nhận sản phẩm
 XA5434G_áo thun cắt bóng
 XA5434G_áo thun cắt bóng
 XA5434G_áo thun cắt bóng
 XA5434G_áo thun cắt bóng
 XA5434G_áo thun cắt bóng
 XA5434G_áo thun cắt bóng