XA5394G_XA5395G

1,698,000₫
Màu sắc:
Kích thước:

Mô tả

    

     SHIRT COLOR CHOICE

  

 

TROUSERS COLOR CHOICE

  

 

 

size info

size / cm

SIZENgực AViền dưới BTay áo Chiều dài D

S(44~55)

55.538.54848

M(55~66)

584149.549.5

L(66~77)

60.543.55151
SIZEEo AMông BĐũng quần CĐùi DChiều dài E

S(44~55)

32492831.535

M(55~66)

34.551.5293336.5

L(66~77)

3754303438

Đơn vị: cm

 XA5394G_XA5395G
 XA5394G_XA5395G
 XA5394G_XA5395G
 XA5394G_XA5395G
 XA5394G_XA5395G
 XA5394G_XA5395G