GT3000G - Hidden Hood String Windbreaker - Brack

3,600,000₫
Kích thước:

Mô tả

size / cm

SIZE

S(44~55)

M(55~66)

Vai A4041.5
Ngực B5053
Viền áo dưới C5457
Tay áo D5556
Tổng chiều dài E7374.5

Đơn vị: cm
※ Có thể có sai số khoảng 1 ~ 2cm tùy thuộc vào phương pháp đo và vị trí.
 
 
Thông tin sản phẩm
Màu: Đen, Hồng roi, Ngà
Kích thước: S, M
Chất liệu sản phẩm: 75% nylon, 25% polyurethane
Sản xuất tại: Hàn Quốc
Nhà sản xuất: Brand X Corporation
Ngày sản xuất: 2022.05
AS yêu cầu: 1661-2811
Đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn: 1 năm kể từ ngày nhận sản phẩm
 
 
 
 
 

Đơn vị: cm
※ Có thể có sai số khoảng 1 ~ 2cm tùy thuộc vào phương pháp đo và vị trí.

 

Thông tin sản phẩm
Màu: Đen, Hồng roi, Ngà
Kích thước: S, M
Chất liệu sản phẩm: 75% nylon, 25% polyurethane
Sản xuất tại: Hàn Quốc
Nhà sản xuất: Brand X Corporation
Ngày sản xuất: 2022.05
AS yêu cầu: 1661-2811
Đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn: 1 năm kể từ ngày nhận sản phẩm

 

COLOR CHOICE

 

 GT3000G - Hidden Hood String Windbreaker - Brack
 GT3000G - Hidden Hood String Windbreaker - Brack
 GT3000G - Hidden Hood String Windbreaker - Brack
 GT3000G - Hidden Hood String Windbreaker - Brack
 GT3000G - Hidden Hood String Windbreaker - Brack
 GT3000G - Hidden Hood String Windbreaker - Brack
 GT3000G - Hidden Hood String Windbreaker - Brack
 GT3000G - Hidden Hood String Windbreaker - Brack
 GT3000G - Hidden Hood String Windbreaker - Brack